28 juni 2021

Hier staan we nu

Met Plan C verkennen we vernieuwende circulaire concepten in de manier van wonen, bouwen, samenwerking en financiering. We experimenteren met innovaties en passen ze in de praktijk toe. We hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt, deze stappen hebben we al gezet:

Hier staan we nu

Voorlopig ontwerp gereed

Met de natuur als grootste inspiratiebron is het voorlopig ontwerp van de woningen van Plan C afgerond. De woningen zijn afgestemd op de zon. Dit betekent dat er rekening is gehouden met de zonwering, de positie en grootte van de ramen en het ontwerp slim gebruik maakt van het dakoppervlak. Naast de privé tuinen beschikken de woningen ook over een gemeenschappelijke tuin aan de achterzijde van de woning. Op deze manier wordt ontmoeting en sociale cohesie gestimuleerd.

Voorlopig ontwerp gereed

Schets ontwerp gereed

Samen met de toekomstige bewoners heeft architect Mireille Langendijk het eerste schetsontwerp opgeleverd. De woningen worden modulair, met een vaste kern waarbij variatie mogelijk is. Toilet, badkamer, meterkast en installatieruimte zitten altijd op dezelfde plek, maar de keuken kan op twee plekken. “Naar aanleiding van bewonerssessies en gesprekken met de bouwer en installateur zijn we tot de conclusie gekomen dat we nu een kern hebben ontwikkeld die efficiënt is en waarvan de bewoners blij worden.”

Schets ontwerp gereed

Bewonerssessies van start

De toekomstige bewoners van Plan C zijn al in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerp van hun toekomstige woning. Annet Laurijsen organiseerde vier bewonersavonden. De ideeën en wensen van de bewoners zijn door architect Mireille vertaald naar een voorlopig ontwerp.

Lees meer over de bewonersavonden
Bewonerssessies van start

Beeldkwaliteitsplan gereed

Het beeldkwaliteitsplan voor onze projectlocatie in Kloosterakker is gereed. Het gaat hierbij in eerste instantie om 20 woningen, voor kleine gezinnen en eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens. In dit beeldkwaliteitsplan wordt onder andere verwezen naar de historie van het gebied. De 'akkers' zijn als structurerend element toegepast. De kleur, hoogte, massa van kavels verwijzen naar de oorspronkelijke gewassen. Ook wordt er rekening gehouden met biodiversiteit (verscheidenheid aan planten en dieren), de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomst-waarde.

Beeldkwaliteitsplan gereed

Sprintsessies

De 9 sprintsessies vonden digitaal plaats, met behulp van de tool Miro. Met deze sprintsessies diepten we de thema’s verder uit en concretiseren om tot een circulair eindresultaat te komen. De sessies gingen onder andere over: Communicatie, alternatieve waardecreatie, bewonersparticipatie, circulaire business modellen, grondstoffen, stakeholders, regelgeving, het herhaalbare product en het proces.

Sprintsessies

Waardestromen

Binnen het experiment zijn we ook daadwerkelijk bij onszelf begonnen. We namen onze eigen waardestromen onder de loep, waarbij we gebruik maakten van de methodiek van Circo Track. Hierdoor kregen inzichtelijk waar we het anders kunnen doen. De geformuleerde kansen waren het startpunt voor negen sprintsessies waarin we de verdieping opzochten.

Waardestromen

Speeddates

Middels een proeftuin van zo’n 40 sloop- en 70 nieuwbouwwoningen gaan 6 projectgroepen het experiment aan om een circulaire sociale huurwoning te ontwikkelen. De projectgroepen zijn gevormd nadat de deelnemende partijen doormiddel van pitches en speeddates met de verschillende woningcorporaties zijn gekoppeld.

Speeddates

Met ons experiment willen we laten zien hoe we samen kunnen bouwen aan een circulaire toekomst

Ons doel is om toe te werken naar een circulaire en sociale leefomgeving, waarin mensen gezond en fijn kunnen wonen. Een circulaire woning is daar een middel voor. Met ons experiment en onze visie willen we een olijfolievlek verspreidden en laten zien hoe we samen kunnen bouwen aan een circulaire toekomst.