29 maart 2021

Samen bouwen aan een circulaire toekomst

Volgens Actium en Dura Vermeer is circulariteit het nieuwe normaal. Vanuit Plan C werken ze samen met de overige projectleden om deze circulaire toekomst te realiseren. Samenwerking op gelijkwaardig niveau is volgens Rob Hoogeveen (manager vastgoed Actium) en Coen Titulaer (directeur Dura Vermeer Bouw Hengelo) essentieel om deze noodzakelijke transitie naar een circulair systeem te kunnen maken.

Samen bouwen aan een circulaire toekomst

Hoe krijg je duurzaamheid en het circulaire gedachtegoed in de kern van organisaties? Een vraag die vanuit het traject met Drenthe Woont Circulair centraal staat in de samenwerking tussen Dura Vermeer en Actium. Duurzaamheid en circulariteit zijn zulke grote thema’s dat je de kennis van meerdere partijen nodig hebt om de transitie te kunnen maken naar een nieuw systeem. Circulair bouwen gaat namelijk verder dan enkel het hergebruiken van materialen. Het verandert verdienmodellen, de manier van samenwerken en hoe je naar opdrachten, projecten en klanten kijkt. “Met circulariteit als uitgangspunt moet je ook kijken naar het ontwerp, het onderhoud en hoe mensen leven in de woning. Het gaat echt om een heel nieuw systeem”, vertelt Rob Hoogeveen. “En als je zo’n systeemverandering teweeg wilt brengen, dan moet je de slimheid en kennis van meerdere partijen inzetten.”

Als je zo’n systeemverandering teweeg wilt brengen, dan moet je de slimheid en kennis van meerdere partijen inzetten.
Als je zo’n systeemverandering teweeg wilt brengen, dan moet je de slimheid en kennis van meerdere partijen inzetten.
Rob Hoogeveen Actium

Van hit & run naar duurzame relatie

Actium en Dura Vermeer willen hun samenwerking op een toekomstgerichte manier invullen. De traditionele verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer - de één bedenkt en de ander voert uit - is daarom aan de kant gezet. “Vanuit de traditionele hit & run gedachte kunnen we niet van anderen vragen om mee te denken en samen te innoveren. Juist het op gelijkwaardig niveau vanuit een duurzame relatie samenwerken, levert nieuwe kennis op”, stelt Rob. 

“Om tot een nieuw circulair systeem te komen en om gezamenlijk circulaire sociale huurwoningen te kunnen ontwikkelen, moeten we ons wel openstellen. Het ontwikkelproces is namelijk een zoektocht naar antwoorden op vragen die we nu nog niet kunnen voorzien”, vult Coen Titulaer aan. “Tegelijkertijd weten we dat daar dingen voor nodig zijn die we nog niet eerder hebben gedaan. We moeten namelijk niet alleen circulair denken, maar vooral ook doen”, vervolgt Coen. Daarom wijken de organisaties van de gebaande paden en leren ze door te doen. Een open en vernieuwende samenwerking waarin ze een stap extra zetten en verder kijken dan het voor de hand liggende alternatief.

Om tot een nieuw circulair systeem te komen en om gezamenlijk circulaire sociale huurwoningen te kunnen ontwikkelen, moeten we ons wel openstellen.
Coen Titulaer Dura Vermeer
Om tot een nieuw circulair systeem te komen en om gezamenlijk circulaire sociale huurwoningen te kunnen ontwikkelen, moeten we ons wel openstellen.

De weg naar het bouwen van circulaire woningen is waardevol. In zo’n zoektocht moet je namelijk over je eigen schaduw heen durven stappen. “Het mooie aan Plan C is dat alles wat we in het proces leren, ook daadwerkelijk meegenomen kan worden in de volgende stap die we zetten”, vertelt Rob. "En wanneer we het dan samen presteren om daadwerkelijk die circulaire woningen in Assen te bouwen en we daar samen doorheen kunnen lopen, dan is het project echt geslaagd. Dan hebben we zowel het fysieke product als het circulaire gedachtegoed kunnen realiseren”, sluit Coen Titulaer af. 

Actium en Dura Vermeer werken samen met de overige projectleden om een circulaire toekomst te realiseren. Plan C is onderdeel van de beweging Drenthe Woont Circulair