21 mei 2021

De bewoner als ambassadeur van Plan C

Bij duurzaamheid gaat het al vaak snel over de techniek. Dit komt door de vele eisen en waarden waaraan je moet voldoen als je duurzaam en circulair gaat bouwen. Bij Plan C staat de bewoner centraal en is het belangrijk dat hij of zij nauw betrokken is bij het project. We spraken Henk Oostland van huurdersplatform MEVM en Maddy Ekkelkamp van Strategisch Ontwerpbureau INC over de voordelen voor de bewoners en hoe zij hen weten te enthousiasmeren om zich aan het project te verbinden.

De bewoner als ambassadeur van Plan C

Henk Oostland: “We ervaren een latente behoefte bij bewoners als het gaat om circulariteit en duurzaamheid. Velen voelen dat we anders om moeten gaan met bijvoorbeeld materialen, maar tegelijkertijd hangt er rond circulariteit een sentiment van “tweedehands”. Daarnaast wordt er bij duurzaam wonen al gauw gedacht aan huizen die helemaal vol zijn gebouwd met techniek en machines. Daar ligt voor ons de taak om duidelijk te maken dat dit niet zo hoeft te zijn. Dat spanningsveld willen we uitdagen en daar is communicatie een belangrijk onderdeel van.”

Maddy Ekkelkamp: “Ons doel is het ontwikkelen van circulaire woningen, maar we vinden het net zo belangrijk dat de bewoners een fijne woonomgeving hebben. In een fijne woonomgeving voelen mensen zich prettiger, zijn ze creatiever en zijn ze minder vaak ziek. Wij zorgen ervoor dat de bewoner een plek aan de digitale tekentafel krijgt om zijn of haar ideeën en wensen in te brengen. Dit zal zijn uitwerking hebben op een vermindering van vragen in de toekomst.”

Wij zorgen ervoor dat de bewoner een plek aan de digitale tekentafel krijgt om zijn of haar ideeën en wensen in te brengen.
Wij zorgen ervoor dat de bewoner een plek aan de digitale tekentafel krijgt om zijn of haar ideeën en wensen in te brengen.
Maddy Ekkelkamp Ontwerpbureau INC

Tijdens het bouwproces rekening houden met de bewoner

Henk: “Dat klopt, bij MEVM staan wij huurders bij, die vragen hebben over hele uiteenlopende zaken. Regelmatig zijn dit vragen die verholpen hadden kunnen worden als er tijdens het bouwproces rekening was gehouden met de bewoner. Door de bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij het ontwerp en de bouw worden ze een beetje eigenaar van hun eigen woonomgeving. Tegelijkertijd creëren we ook draagvlak en weten de toekomstige bewoners waarom we bepaalde keuzes maken.”

“Het is belangrijk om het tastbaar te maken voor de bewoners”, zegt Maddy. “Je moet er een beeld bij krijgen, anders blijft het te abstract. Bij INC denken en handelen we volgens het Human Centered Design principe. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het betekent dat de mens centraal staat tijdens het ontwerpproces. Daarom is het zo belangrijk dat we weten wat bewoners zelf willen en hoe zij tegen circulair bouwen aankijken. Kleine wensen kunnen van groot belang zijn..”

Het is mooi dat je samen met je toekomstige buren bepaalt hoe de toekomstige woonomgeving eruit komt te zien.
Henk Oostland MEVM
Het is mooi dat je samen met je toekomstige buren bepaalt hoe de toekomstige woonomgeving eruit komt te zien.

Henk: “Door andere projecten erbij te betrekken kunnen we de bewoners laten zien hoe er is omgegaan met bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast. Dat zijn dingen die bijdragen aan het woongenot. Of denk aan de sociale cohesie, waarvoor de nauwe betrokkenheid van de bewoners bij het project zorgt. Het is mooi dat je samen met je toekomstige buren bepaalt hoe de toekomstige woonomgeving eruit komt te zien.

“En dan hebben we het nog niet eens over de kostenbesparing en financiële zekerheid, die duurzaamheid met zich meebrengt. Een lager energieverbruik van de woningen en de mogelijkheid om wellicht voorzieningen te delen met de buurt zullen de bewoners terug gaan zien in hun portemonnee”, vertelt Maddy.

Henk: “We zijn blij met de bewoners die op dit moment betrokken zijn bij het project. Het is goed voor het belang van het project, maar het is ook belangrijk voor henzelf. Het is hun eigen toekomst waar ze invloed op hebben.”

Maddy: “We zien de bewoners dan ook als ambassadeurs van het project. Het is belangrijk dat zij tevreden zijn, dan zullen ze er met trots over vertellen. En dat is voor ons weer een teken dat we goed bezig zijn.”

MEVM en Strategisch Ontwerpbureau INC werken samen met de andere projectleden om een circulaire toekomst te realiseren. Plan C is onderdeel van de beweging Drenthe Woont Circulair